Technologia światłowodowa

Pasywna sieć światłowodowa

W przeciwieństwie do aktywnych sieci P2P infrastruktura budowana w architekturze punkt-wielopunkt jest całkowicie pasywna,
stąd bardzo częste określanie jej terminem pasywnej sieci optycznej PON. Oznacza to, że pomiędzy centralą i abonentem nie ma żadnego aktywnego składnika toru transmisyjnego. Podział sygnału odbywa się wyłącznie dzięki pasywnemu, tzn. niezasilanemu energią elektryczną, elementowi optycznemu zwanemu splitterem.

GPON

(ang. Gigabit Passive Optical Network) Systemy GPON stanowią naturalną konsekwencję rozwoju systemów pasywnej transmisji- bazuje na zaleceniach ITU serii G.984. W porównaniu z systemami BPON(starsza wersja) zapewnia on większą elastyczność dzięki możliwości transportowania danych zarówno przy użyciu protokołu ATM jak również z wykorzystaniem GEM, który pozwala umieszczać w kontenerach transportowych dane różnego typu.

GPON daje możliwość wykorzystania wielu kombinacji przepływności:

do abo­nenta: 1244,16 Mb/s lub 2488,32 Mb/s,
od abonenta: 155,52 Mb/s, 622,08 Mb/s, 1244,16 Mb/s lub 2488,32 Mb/s.

Architektura GPON bazuje w podstawowej konfiguracji na transmisji WDM z transmisją do abonenta na długości fali 1490 nm oraz od abonenta na długości fali 1310 nm. W przypadku transmisji z wykorzystaniem dwóch długości fali cała transmisja odbywa się w postaci cyfrowej.
Standard GPON umożliwia wykorzystanie dodatkowej długości fali 1550 nm do
transmisji analogowej sygnałów wideo.

Obecnie maksymalny współczynnik podziału dla systemów GPON wynosi 1:128.
Optyczna sieć dystrybucyjna wspiera trzy klasy o następujących budżetach tłumienia:

Klasa A: min 5 dB, maks. 20 dB
Klasa B: min 10 dB, maks. 25 dB
Klasa B+: min 13 dB, maks. 28 dB
Klasa C: min 15 dB, maks. 30 dB
Klasa C+: min 18 dB, maks. 31 dB

Sieć GPON gwarantuje pracę przy maksymalnym teoretycznym zasięgu równym 60 km. Ograniczenie ze strony zasięgu fizycznego stanowi dystans 20 km zasięgu
różnicowego między urządzeniami abonenckimi (ONT) korzystającymi z tego samego OLT.
Wynika to z rozmiaru szczelin czasowych transmisji w górę sieci oraz z konieczności za­pewnienia kompatybilności sieci GPON z BPON.

OLT - Stacja czołowa tzw. koncentrator.
ont - kliencki modem światłowodowy
spliter optyczny Pasywne rozgałęzienie toru optycznego
spawarka - urządzenie służące do łączenia włókien światłowodu za pomocą łuku elektrycznego.
tłumienność - strata mocy sygnału optycznego
ADSS- All Dielectric Self-Supporting - standard kabli napowietrznych nie posiadających
elementów przedowdzących prąd elektryczny.
odciąg - element mocujący kabel do słupa